I am raw html block.
Click edit button to change this html

Antistatické podlahy

Vodivé podlahy dle norem ČSN EN 1081, DIN 51953–Rg < 106 Ohm – pro podlahy ve výbušném prostředí nebo ČSN EN 61340-5-1–Rg < 109 Ohm pro takzvané oblasti ESD jako ochrana elektronicky citlivých součástek před elektrostatickým výbojem.

Používané aplikace:

Lité stěrky | tlouštka 2-3 mm

Ceny od 995,- Kč

Obecná skladba elektrostaticky vodivé povrchové úpravy podlah

Podklad

Zpravidla se povrchová úprava nanáší na cementem vázané podklady, jako jsou cementové potěry nebo beton, zřídka také na magnezitové, popř. anhydritové potěry. Pokud existuje nebezpečí vzlínání vlhkosti z podkladu, je nutno zvolit difúzně otevřený systém.

Termoplastické podklady – například litý asfalt – vyžadují vazce elastické – polyuretanové povrchové úpravy.

Podkladní (penetrační) nátěr

Jako u všech systémů na bázi reakčních pryskyřic zajišťuje podkladní (penetrační) nátěr přídržnost mezi podkladem a povrchovou úpravou. Pro podkladní nátěry se obvykle používají nízkovizkózní, transparentní epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. Je-li potřeba vyrovnat podklad, pak se podkladní pryskyřice naplní vypalovaným křemičitým pískem. Pro difúzně otevřené systémy se jako podkladní nátěry používají vodou emulgovatelné epoxidové pryskyřice.

Vyrovnávací stěrka

Svodový odpor systému vodivých povrchových úprav podlah vyplývá v první řadě z tloušťky krycí vrstvy. Aby bylo dosaženo jednotného odporu na celé ploše, je nutno dbát na rovnoměrnou tloušťku krycí vrstvy. Proto je u hrubých a nerovných podkladů vhodné, nanést po podkladním nátěru vyrovnávací stěrkovou hmotu z podkladní pryskyřice a křemičitého písku.

Vodivá vrstva/uzemnění

Protože vybíjecí schopnost betonu se postupem času v důsledku vysychání snižuje a kromě toho působí podkladní nátěr jako izolační vrstva, je nutná aplikace takzvané vodivé vrstvy. Díky této elektrostaticky vodivé mezivrstvě s konstantním odporem je možné odvádět po určitých drahách elektrostatický výboj. Skládá se z černého vodivého laku a vodivých, samolepicích měděných pásků. Vodivými pásky se vytváří spojení mezi systémem povrchové úpravy a uzemněním. Pásky se lepí zpravidla do méně zatížených oblastí na podkladní nátěr, popř. vyrovnávací stěrkovou hmotu a připojují se pomocí kabelů na zemnící vedení.

Platí pravidlo, že na 100 m2 podlahové plochy je třeba provést jedno připojení vodivého pásku na uzemnění. Alternativní a stabilní uzemnění poskytuje použití takzvané vodivé sady. Ta obsahuje hmoždinky, které se kotví do podkladu. Spojení s uzemněním lze velmi snadno vytvořit pomocí kabelové koncovky. Černý vodivý lak, který se aplikuje válečkem přes vodivé pásky, má v horizontálním směru mnohem větší vodivost než materiál krycí vrstvy. Připojení vodivých pásků na uzemňovací okruh smí provádět pouze kvalifikovaný elektroinstalatér.

Krycí vrstva

Vodivé vlastnosti materiálu krycí vrstvy jsou zpravidla zajištěny příměsí uhlíkových vláken. Podle typu použití existuje několik možností aplikace krycí vrstvy:

  • vysoce mechanicky a chemicky zatížitelné systémy na bázi epoxidových pryskiřic bez obsahu rozpouštědel
  • vazce tuhé až vazce elastické systémy na bázi polyuretanových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel

U vrstvy, vybíjející elektrostatický náboj, lze zvýšit protiskluzný účinek dodatečným posypem. K tomu se používají speciální karbidy křemíku s vodivými schopnostmi. Vypalované křemičité písky, obvykle používané pro průmyslové podlahy, k tomu nejsou vhodné!

Uzavírací vrstva

Systémy s krycí vrstvou, jejíž vodivost je zajištěna uhlíkovými vlákny, mají dostatečnou vodivost k tomu, aby splnily požadavky na ochranu proti explozi. Nesplňují však aktuální požadavky na ochranu ESD. Pro vyřešení tohoto problému se krycí vrstva dodatečně opatří pigmentovanými vodivými uzavíracími vrstvami. Tyto uzavírací vrstvy jsou vysoce odolné proti otěru a mají určitou horizontální vodivost. Tím jsou schopny homogenizovat vodivost celého systému a vzniklý náboj odvádět nejen vertikálně, ale i horizontálně. Tím jsou splněny všechny příslušné normy ESD. Vodivé uzavírací vrstvy jsou zpravidla na bázi vodou ředitelných, dvousložkových polyuretanových nebo epoxidových disperzí.

ESD s PU lakem
Litá epoxidová ESD podlaha
Podlaha litá epoxidová antistatická

Nezávazný dotaz – poptávka