I am raw html block.
Click edit button to change this html

Antistatické podlahy

Antistatické podlahy se řadí do kategorie speciálních podlahovin. Jejich charakteristickou vlastností je právě jejich skvělá elektrická vodivost. Proto se používají v prostorách, kde je potřeba zabránit vzniku elektrostatických výbojů. Časté je použití antistatické podlahy ve zdravotnictví, konkrétně na operačních sálech, v zubních ordinacích a místech, kde se nachází citlivé diagnostické přístroje. 

 

Kdy a proč použít antistatické podlahy?

Antistatické podlahy mají v určitých prostorách mimořádný význam. Tyto podlahy totiž do země odvádí náboje, které jsou generovány činností personálu, pohybem vozíků nebo třeba židlí

Své uplatnění nachází zejména v:

 • laboratořích a chemickém průmyslu,
 • nemocnicích, zubních ordinacích, na operačních sálech,
 • prostorách, kde hrozí nebezpečí výbuchu,
 • elektrotechnickém průmyslu,
 • automobilovém průmyslu
 • či farmaceutických provozech. 

Antistatické podlahy si kladou za cíl zabránit vzniku elektromagnetických výbojů, případně je eliminovat. Tato podlaha nesmí generovat elektrostatické napětí na osobě, která se po ní pohybuje bez použití speciální obuvi. Zároveň antistatické podlahy musí snížit elektrostatické napětí bez ohledu na to, jaká je v prostoru relativní vzdušná vlhkost.

 

Výhody antistatických podlah

 • Snadná údržba
 • Atraktivní vzhled
 • Vysoká odolnost vůči opotřebení
 • Vysoká chemická odolnost materiálu
 • Dobrý teplotní vjem 
 • Vhodná i pro podlahové vytápění

Používané aplikace:

Lité stěrky | tlouštka 2-3 mm

Ceny od 995,- Kč

Obecná skladba elektrostaticky vodivé povrchové úpravy podlah

Podklad

Zpravidla se povrchová úprava nanáší na cementem vázané podklady, jako jsou cementové potěry nebo beton, zřídka také na magnezitové, popř. anhydritové potěry. Pokud existuje nebezpečí vzlínání vlhkosti z podkladu, je možné zvolit difúzně otevřený systém.

Termoplastické podklady – například litý asfalt – vyžadují vazce elastické – polyuretanové povrchové úpravy.

Podkladní (penetrační) nátěr

Jako u všech systémů na bázi reakčních pryskyřic zajišťuje podkladní (penetrační) nátěr přídržnost mezi podkladem a povrchovou úpravou. Pro podkladní nátěry se obvykle používají nízkovizkózní, transparentní epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel. Je-li potřeba vyrovnat podklad, pak se podkladní pryskyřice naplní křemičitým pískem. Pro difúzně otevřené systémy se jako podkladní nátěry používají vodou emulgovatelné epoxidové pryskyřice.

Vyrovnávací stěrka

Svodový odpor systému vodivých povrchových úprav podlah vyplývá v první řadě z tloušťky krycí vrstvy. Aby bylo dosaženo jednotného odporu na celé ploše, je nutno dbát na rovnoměrnou tloušťku krycí vrstvy. Proto je u hrubých a nerovných podkladů vhodné nanést po podkladním nátěru vyrovnávací stěrkovou hmotu z podkladní pryskyřice a křemičitého písku.

Vodivá vrstva/uzemnění

Protože vybíjecí schopnost betonu se postupem času v důsledku vysychání snižuje a kromě toho působí podkladní nátěr jako izolační vrstva, je nutná aplikace takzvané vodivé vrstvy. Díky této elektrostaticky vodivé mezivrstvě s konstantním odporem je možné odvádět po určitých drahách elektrostatický výboj. Skládá se z černého vodivého laku a vodivých, samolepicích měděných pásků. Vodivými pásky se vytváří spojení mezi systémem povrchové úpravy a uzemněním. Pásky se lepí zpravidla do méně zatížených oblastí na podkladní nátěr, popř. vyrovnávací stěrkovou hmotu a připojují se pomocí kabelů na zemnící vedení.

Platí pravidlo, že na 100 m2 podlahové plochy je třeba provést jedno připojení vodivého pásku na uzemnění. Alternativní a stabilní uzemnění poskytuje použití takzvané vodivé sady. Ta obsahuje hmoždinky, které se kotví do podkladu. Spojení s uzemněním lze velmi snadno vytvořit pomocí kabelové koncovky. Černý vodivý lak, který se aplikuje válečkem přes vodivé pásky, má v horizontálním směru mnohem větší vodivost než materiál krycí vrstvy. Připojení vodivých pásků na uzemňovací okruh smí provádět pouze kvalifikovaný elektromontér.

Krycí vrstva

Vodivé vlastnosti materiálu krycí vrstvy jsou zpravidla zajištěny příměsí uhlíkových vláken. Podle typu použití existuje několik možností aplikace krycí vrstvy:

 • vysoce mechanicky a chemicky zatížitelné systémy na bázi epoxidových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel,
 • vazce tuhé až vazce elastické systémy na bázi polyuretanových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel.

U vrstvy vybíjející elektrostatický náboj lze zvýšit protiskluzný účinek dodatečným posypem. K tomu se používají speciální karbidy křemíku s vodivými schopnostmi. Sušené křemičité písky, obvykle používané pro průmyslové podlahy, k tomu nejsou vhodné!

Základní systémy s krycí vrstvou, jejíž vodivost je zajištěna uhlíkovými vlákny, mají dostatečnou vodivost k tomu, aby splnily požadavky na ochranu proti explozi. Nesplňují však aktuální požadavky na ochranu ESD.Pro prostory ESD je nutné použít speciální krycí vrstvu splňující požadavky pro pracoviště se součástkami citlivými na elektrostatický výboj ESD = EPA.

Případně se základní krycí vrstva dodatečně opatří pigmentovanými vodivými uzavíracími ESD laky.

ESD s PU lakem
Litá epoxidová ESD podlaha
Podlaha litá epoxidová antistatická

Často kladené otázky

 

Jaké platí normy pro antistatické podlahy?

Antistatické podlahy se řídí normou ČSN EN 1081 pro podlahy ve výbušném prostředí nebo normou ČSN EN 61340-5-1 pro takzvané oblasti ESD jako ochrana elektronicky citlivých součástek před elektrostatickým výbojem.

Kolik stojí aplikace podlahy s antistatickou úpravou?

Cena antistatické podlahy za m2 je závislá na velikosti a členitosti prostoru. Svou roli však hraje také rozsah potřebných přípravných prací. Pokud máte zájem o zpracování nezávazné cenové nabídky, neváhejte nás kontaktovat. 

Jak dlouho trvá instalace antistatické podlahy?

Čas strávený instalací antistatické podlahy je závislý na několika faktorech, jako je například velikost prostoru nebo potřebný rozsah přípravných prací. Pokud realizujeme podlahy do 500 m², většinou nám práce zabere zhruba 4 až 6 dní. 

 

 

Kontaktujte nás

Máte zájem o realizaci antistatické podlahy ve vašem prostoru? Nebo vás zajímají nějaké doplňující informace? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poradíme a nabídneme vám řešení na míru podle vašich potřeb.

 

Nezávazný dotaz – poptávka